Giới thiệu

Trường Tiểu học Vừ A Dính được thành lập năm 15 tháng 9 năm 2005

Nhà trường có tổng số CBQL-GV-NV là 24

Nhà trường có nhiều thành tích trong hoạt động